ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR INTERESAȚI (copii și adulți cu dizabilități) 

Având în vedere dinamica evoluției situației epidemiologice la nivelul județului nostru determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, vă aducem la cunoștință următoarele:

Actele necesare revizuirii certificatelor de încadrare în grad de handicap, precum și cererile de reevaluare către Serviciul evaluare complexă a copilului cu dizabilități și Serviciul evaluare complexă a persoanelor cu handicap vor fi transmise prin e – mail: sec_copii_ph@yahoo.com (în cazul copiilor) și sec_adulti_ph@yahoo.com (în cazul persoanelor adulte) sau prin intermediul Poștei Române.

În situații excepționale, în care aceste două modalități nu sunt posibile, părinții/reprezentanții legali ai copiilor/persoanelor cu dizabilități vor aduce aceste documente la primăria de domiciliu, urmând ca acestea să ne fie comunicate de către reprezentanții primăriei prin e-mail.

De asemenea, vă reamintim că odată cu prelungirea stării de alertă, se menține și prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap, conform art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările ulterioare: “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile, precum și entitățile private autorizate conforma legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Ultimele noutăți