IMPORTANT!

INFORMARE - CARDUL DE CARBURANT

 

Având în vedere Adresa din data de 22 aprilie 2024, prin care MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE, AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, ne INFORMEAZĂ că în prezent MINISTERUL FINANȚELOR reglementează procedura de autorizare a firmelor care vor emite  cardul de carburant.

Vă aducem la cunoștință faptul că PERIOADA DE EMITERE / ELIBERARE A CARDULUI DE CARBURANT SE PRELUNGEȘTE, fără a se putea preciza un termen.

Persoanele care au depus documentele cu cererea de acordare a cardului de carburant (Anexele 1 și 4), au posibilitatea de a depune o cerere ( model cerere) de renunțare la emiterea cardului și de acordare a uneia dintre celelalte două opțiuni:

  • FIE decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul (Anexele  1 și 2);
  • FIE acordarea bonurilor de carburant pe suport de hârtie (Anexele  1 și 3).

IMPORTANT!

ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2024, corespondeța electronică cu SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (FOSTUL Serviciu Relații cu Publicul) VA AVEA ADRESA DE EMAIL beneficiisociale@dgaspcph.ro

ADRESELE DE EMAIL relatiicupublicul@dgaspcph.ro și sps.dgaspc@yahoo.com NU VOR MAI FI FUNCTIONALE.

INFORMARE

În scopul evitării aglomerării, pentru eficientizarea procesului de evaluare și din dorința de a asigura continuitatea drepturilor persoanelor cu dizabilități, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova vă informează că este necesară stabilirea unei programări de către persoanele interesate să depună documentele corespunzătoare evaluării/ reevaluării în scopul încadrării în grad de handicap.

 În acest sens, aceste persoane se pot adresa serviciilor de specialitate, după cum urmează:

  • pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani, la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, prin e-mail: sec_copii_ph@yahoo.com sau la telefon: 0244-586.100, interior 229.
  • pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani, la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, prin e-mail: sec_adulti_ph@yahoo.com sau la telefon: 0244-586.100, interior 223.

De asemenea, persoanele interesate, se pot adresa primăriilor de domiciliu/ reședință în vederea acordării sprijinului necesar pentru obținerea unei progrămări la serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova.

Ultimele noutăți